T.C BELEN BELEDİYESİ

ÇEREZLERE İLİŞKİN (“COOKIE”) POLİTİKA

İşbu çerez politikası T.C Belen Belediyesi ve web sitesi aracılığıyla ulaşmakta olduğunuz internet ortamında erişilen hizmetler ve faaliyetler için geçerlidir. Tarafınızca yapılan web sitesine ziyaretlerinize ilişkin olarak şirketimizin hizmet ve faaliyetlerinin kalitesinin arttırılması ve web sitemizin kullanılabilirliğini arttırmak adına bazı çerez kullanımları yapılmaktadır.

 

 1. TANIM

 

 • Çerez (Cookie) Nedir? : Çerez, ziyaret edilen web sitesi tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen ve veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret edilen web sitesine ait geçmişin bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklanmasını ve size daha iyi hizmet verebilmek için bir sonraki ziyaretinizde kullanılmasını amaçlamaktadır. Çerezler, ziyaretçilerine ilişkin ad, soyadı, kimlik, cinsiyet ve adres gibi kişisel verileri içermemektedir.

 

 • Çerez Çeşitleri Nelerdir ?
 

Oturum Çerezleri

 

Web sitesinin ziyaret edildiği süreç dahilinde kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

 

 

Kalıcı Çerezler

 

Web sitesinin ziyaret edildiği andan itibaren tarayıcı aracılığıyla bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda, tarafınızda silininceye veya son kullanım tarihine kadar depolanan çerezlerdir.

 

 

Zorunlu Çerezler

 

Web sitesinin verimli ve etkin bir biçimde çalışabilmesi için, güvenlik ve doğrulama maksatlarıyla kullanılan, herhangi bir pazarlama amacı gütmeyen çerezlerdir.

 

 

İşlevsellik ve Analitik Çerezleri

 

 

Web sitesini ziyaret edenlerin tercihlerinin hatırlanmasını sağlayan çerezlerdir. Örneğin tercih edilen dil seçeneği web sitesine yapılan bir sonraki ziyarette hatırlanmaktadır.

 

 

Birincil ve Üçüncü Taraf Çerezleri

 

Birincil taraf çerezleri ziyaret edilen site tarafından oluşturulan ve adres çubuğunda gösterilen çerezlerdir. Üçünü taraf çerezleri bir diğer web sitesi tarafından oluşturulan, reklam ve hedef gayesi güden çerezlerdir.

 

 

 

2.      ÇEREZLERİN YÖNETİMİ

 

Kullanılan tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezlere izin verme veya reddetme hakkı kullanılabilmektedir:

 

Bilgisayar Tarayıcılarında Çerezleri Yönetmek İçin;

 

 • “Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler ve Site Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver” seçeneği ile çerez yönetimi gerçekleştirilebilir.

 

 • “Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş ayarlar” menüsünden çerez yönetimi gerçekleştirilebilir.

 

 Mobil Cihazlarda Çerezleri Yönetmek İçin;

 

 • Apple Cihazlarda;

 

 • “Ayarlar -> Safari -> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil” adımları ile çerez yönetimi gerçekleştirebilir, tarama geçmişi ve çerezler temizlenebilir.

 

 • “Ayarlar -> Safari -> İleri Düzey -> Web Sitesi Verileri -> Tüm Web Sitesi Verilerini Sil” adımları ile yalnızca çerezler silinip geçmiş saklanabilir.

 

 • “Safari -> simgesi -> Özel -> Bitti” adımlarını ile özel dolaşımı etkinleştirilir, web sitesi ziyaretlerine ilişkin geçmiş verilerinin saklanması engellenebilir.

 

 • “Ayarlar -> Safari -> Tüm Çerezleri Engelle” adımları ile çerezler engellenebilir.

 

 • Android Cihazlarda;

 

 • “Chrome uygulaması -> Ayarlar -> Gizlilik -> Tarama verilerini temizle -> Çerezler, medya lisansları ve site verileri -> Verileri Temizle” seçeneği ile çerezler temizlenebilir.

 

 • “Chrome Uygulaması -> Ayarlar -> Site Ayarları -> Çerezler” seçeneği ile çerezler yönetilebilir.

 

 

Kalıcı çerezlerin veya oturum çerezlerinin reddedilmesi halinde, web sitesinin ve mobil sitenin kullanımına devam edilebilir ancak web sitesinin ve mobil sitenin tüm işlevlerine erişim sağlanamayabilir veya erişim sınırlı olabilir.

 

 

T.C BELEN BELEDİYESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Vatandaşlarımız;

T.C Belen Belediyesi  (“Belen Belediyesi” ) olarak kişisel verilerinizi koruma altına aldığımızı ve bu konuda gerekli özen yükümlülüğü çerçevesinde tarafınıza bilgilendirme sağlamak istemekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca şirketimiz çalışanlarına ve şirketimiz ile bağlantılı tüm kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması faaliyetlerini kanuna uygun olarak veri işleme faaliyetini gerçekleştirmekteyiz.

 

 1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde 10 kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu Belen Belediyesi olarak, kişisel verilerin işlenmesinde başta ilgili kanunun uygun gördüğü kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun tutularak kişisel verilerinizi doğru, güncel, açık, belli amaca yönelik olarak, işlendiği amaca bağlantılı ve ölçülü şekilde, ve ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza ederek uygulayacak, bununla beraber veri politikası gereğince imha, silme, anonimleştirme kriterlerine de uygun olarak veri işleme faaliyetlerini ve veri koruma politikasını gerçekleştirecektir.

 

 1. AMAÇ

Belen Belediyesi olarak kişisel verilerini aşağıda detaylı olarak yer alan amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Belen Belediyesi amaca uygun şekilde şirket faaliyetlerini ve hizmetlerini gerçekleştirebilmek,
 • Vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz bu hizmetlerden yararlanmasını sağlayacak faaliyetlerde kullanabilmek,
 • Gerek otomatik verilerle, gerek internet ortamında, gerekse fiziki belgeler ile belge ve yer alan verilerinizin ilgili belgeler üzerinde düzenlenmesini sağlamak,
 • Vatandaşlarımızı genel olarak faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek,
 • Vatandaşların şikayetlerini internet ortamından ve fiziki ortamdan ilgili departmanlara taşıyarak bu şikayetlere en hızlı şekilde geri dönüş yapabilmek,
 • 6698 sayılı kanun başta olmak üzere sair tüm mevzuatlar gereği yasal haklarımızı kullanabilmek,
 • İnternet ortamı ile beraber değerli vatandaşların şirkete olan fiziki ziyaretlerinin kayıt altına alabilmek,
 • Şirketimiz ve sizleri güvence altına alabilmek adına sadece kanunların getirmiş oldukları yükümlülükler uyarınca güvenlik faaliyetlerini yürütebilmek,
 • Şirketimiz nezdinde yapılmış ve yapılması planlanmış olan işe alım süreçlerini en doğru şekilde takip edebilmek ve geri dönüşlerini sağlayabilmek.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA YÖNTEMLERİ

Belen Belediyesi ile fiziki ve sanal ortamda paylaşmış olduğunuz veriler 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca açık rızanız alınarak ve gerektiği takdirde ilgili kanunun öngördüğü istisnai haller kapsamında açık rızanız alınmaksızın işlenmektedir. Tüm kişisel verileriniz kanunun ön gördüğü şekilde güncellik ilkesine uygun olarak şirketimizce denetim altında tutulmaktadır. Tüm sair mevzuatlar kapsamında birçok idari ve teknik araçla verileriniz çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. Siz değerli vatandaşlarımızın verilerini gerek uluslararası gerekse ülkemiz mevzuatlarında yer alan güvencelerle koruma altına alarak sürekli bir denetim altına alarak sadece amaca uygun olarak işlemekte ve korumaktayız.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞIMI

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunumuzun 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz ancak burada yer alan şartların varlığı halinde sınırlı olarak, aydınlatma metnimizin 2.maddesinde yer alan amaçlara uygun olarak diğer bir deyişle sizlerin hizmet faaliyetlerinden yararlanması ve şirketimizin hizmet faaliyetlerini yürütebilmesi adına gerekli olduğu takdirde paylaşım içerisinde alınmaktadır. Ulusal ve uluslararası kanun yükümlülüklerinden doğan şirket yetkileri kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile beraber sadece amaca uygun ve ölçülü şekilde veri paylaşımları gerçekleştirilmektedir.

 

 1. MÜŞTERİLERİMİZİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen vatandaşlarımızın hakları 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 11.maddesi uyarınca belirtilmiştir;

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

 

 

 1. İLGİLİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ BAŞVURU TALEPLERİNİZ

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13.maddesi uyarınca bu konudaki taleplerinizi yazılı olarak veya Belen Belediyesi ’in belirlediği yöntemler ile tarafımıza iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimizin belirlediği yöntemler aşağıda yer almaktadır.

Kişisel Verileri Koruma ile ilgili taleplerinizi ……….. yer alan başvuru formu üzerinden veya kurumumuzdan fiziksel olarak talep edebileceğiniz kişisel verileri koruma formunu güvenli elektronik imza ile info@belen.bel.tr adresine veya ilgili talebinizi noter aracılığı ile  “Muhlisali Mah. Kurtuluş Cad. No:68 Hatay / BELEN” adresine talebinizi kimlik bilgileriniz ve talebiniz açık olarak anlaşılacak şekilde gönderebilir veya fiziksel olarak elden teslim edebilirsiniz.

 

 

 

 

 

T.C BELEN BELEDİYESİ

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UYUM PROJESİ KAPSAMINDA GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

T.C Belen Belediyesi (“T.C Belen Belediyesi”) tarafından yerleşkelerimizin genel iç ve dış alanlarında, bina giriş ve çıkışlarında ve gerekli görülen tüm lokasyonlarda alınan kapalı devre kamera kayıt sistemleri, sadece siz vatanşlarımızın ve personellerinin güvenlikleri açısından amaca uygun olarak kayıt altına alınmakta, kişisel verileri koruma kapsamında getirilen teknik tedbirler ile sürekli denetim ve koruma altına alınmaktadır.

İşbu aydınlatma metni çerçevesinde kişisel verilerinizin korunması konusunda daha detaylı bilgi almak için ……………….. linkinde yer alan T.C Belen Belediyesi kişisel veri politikasını incelemenizi rica ederiz.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan hükümler ile beraber 12.maddede yer alan “Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.” hükmü ile kamera kayıtları yapılmaktadır. Bu kapsamda gerek Kişisel Verileri Koruma Kanunu gerekse de güvenlik tedbirlerini sağlamak için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili diğer tüm sair mevzuatlar uyarınca kamera kaydı sağlanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarım ve Paylaşımı

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz ancak mevzuatta yer alan şartların varlığı halinde sınırlı olarak, amaçlara uygun olarak diğer bir deyişle siz vatandaşlarımızın hizmet faaliyetlerinden yararlanması ve şirketimizin hizmet faaliyetlerini yürütebilmesi adına gerekli olduğu takdirde paylaşım içerisinde alınmaktadır. Ulusal ve uluslararası kanun yükümlülüklerinden doğan şirket yetkileri kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile beraber sadece amaca uygun ve ölçülü şekilde veri paylaşımları gerçekleştirilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Korunması İçin Tarafımızca Alınan Tedbirler

CCTV diğer bir deyişle kamera kayıtlarınız kanunun ön gördüğü şekilde güncellik ilkesine uygun olarak şirketimizce kayıt altına alınmış olup, idari ve teknik olarak koruma altına alınmış olup, sistematik olarak tarafımızca denetim altında tutulmaktadır. Öncelikle 6698 sayılı mevzuatın 11.ve 12. Maddeleri uyarınca ve bununla beraber tüm sair mevzuatlar kapsamında teknik araçlar vasıtasıyla kamera kayıtlarınız kayıt altında tutulmakta olup gerekli tüm tedbirler alınarak veri kayıt sistemine işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verisi İşlenen Vatandaşlarımızın Hakları

Kişisel verisi işlenen vatandaşlarımızın hakları 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 11.maddesi uyarınca belirtilmiştir;

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

 1. İlgili Haklarınız İle İlgili Başvuru Talepleriniz

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13.maddesi uyarınca bu konudaki taleplerinizi yazılı olarak veya T.C Belen Belediyesi’nin belirlediği yöntemler ile tarafımıza iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimizin belirlediği yöntemler aşağıda yer almaktadır.

Kişisel Verileri Koruma ile ilgili taleplerinizi ……….. yer alan başvuru formu üzerinden veya kurumumuzdan fiziksel olarak talep edebileceğiniz kişisel verileri koruma formunu güvenli elektronik imza ile info@belen.bel.tr adresine veya ilgili talebinizi noter aracılığı ile  “Muhlisali Mah. Kurtuluş Cad. No:68 Hatay / BELEN” adresine talebinizi kimlik bilgileriniz ve talebiniz açık olarak anlaşılacak şekilde gönderebilir veya fiziksel olarak elden teslim edebilirsiniz.

 

Ziyaretçi Aydınlatma Metni
Başvuru Formu
Kişisel Veri Politikası
Kamera Metni Tabela