MİSYONUMUZ

Hizmette adalet ve eşitliği ilke edinmek; Belediyemiz kaynaklarını ekonomik, verimli ve etkin kullanmak, kanun ve yönetmeliklerin bize tanıdığı yetki çerçevesinde ilçemize hizmet etmek için yola çıktık. İnsanlarımızın rahat ve huzur bulduğu Belen’imizi; tarihi mirasını koruyarak, çevresel değerlere sahip çıkarak, insanca çalışma ve yaşam anlayışı ile hareket ederek, çağdaş mimariye uygun örnek bir ilçe yaratmaktır.

VİZYONUMUZ

Sizlere daha çağdaş, modern, tarihi ve kültürel değerlerini korumuş, yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak gayesiyle; Belen’imize özgü markalarının yaratıldığı, çağdaş ve modern turistik kent görünümüne sahip, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ile sürdürülebilir bir belediyecilik anlayışının hakim olduğu, marka kent konumuna getireceğiz.