DSCF8511Belen coğrafyası; Hatay İline bağlı bir ilçe merkezi olan Belen , Amanos Dağları’nın tek geçit verdiği tepe arasında, 640 m yükseklikte geçidin denize bakan ağzında kurulmuş bir yerleşim birimidir.
Anadolu ve Avrupa’yı Ortadoğu ve Mısır’a bağlayan ve Gülek Boğazı ile birlikte iki önemli geçitten biri olan Belen , aynı zamanda Doğu Akdeniz ile Suriye arasında irtibatı sağlayan stratejik konumu nedeni ile tarih boyunca önemini hep korumuştur.
Belen bir taraftan Doğu Akdeniz ( İskenderun Körfezi ) diğer taraftan Amik Ovası arasında , sahilden hemen içeride sarp bir duvar gibi denize paralel yükselmektedir
Güney Anadolu ile Kuzey Suriye arasında ulaşım bakımından ciddi bir engel teşkil eden Amanos Dağları’nın ekseni Belen’de ortalama 700 m’ye kadar alçaldığı için, Anadolu’yu katederek Gülek Boğazı’ndan Çukurova’ya inen ve sonra deniz kıyısını izleyerek İskenderun’a kadar gelen yolun, yüksek dağları aşıp Suriye , Mezopotamya ve Hicaz istikametine doğru ilerlemesi mümkün olmaktadır.
Araç yoluna elverişli tek geçidi oluşturan Belen, bu nedenle tarih boyunca Büyük İskender’den Sultan 1.Selim ve Mısır Valisi Kavala’lı İbrahim Paşa komutasındaki orduların,ticaret kervanlarının, Hıristiyan ve Müslüman Hacıların, seyyahların ve ulakların geçtiği son derece doğal ve tarihi bir yoldur. Geçit ve yerleşim yeri dün olduğu gibi bugünde uluslar arası bir yol üzerinde geçit yeri olmakla hala eski önemini korumaktır.
Bu özelliğinin ötesinde Belen, denizden 15 km sonra 740 m ulaşan orman ve bitki örtüsüyle kaplı dağ ve tepeleriyle de tanınmıştır. Üst üste inşa edilen beyaz badanalı yayla evleriyle kabaca Akdeniz mimarisini yansıtan Belen ve çevresi , bir zamanlar Halep, Ceyhan Antakya ve Kırıkhan’ın yaylası olarak da ün yapmış olup hala öyledir. Bu nedenle kış aylarında 20.000 ? olan nüfusu yaz aylarında 60.000’in üzerine çıkmaktadır. Doğu Akdeniz’i Kuzey Suriye’ye bağlayan Amanos Dağları üzerindeki Belen, bu özellikleri ile Antik çağlardan günümüze kadar, her dönemde önemini koruyan bir mevki olmuştur.