İlçe merkezi, komşu ilçe olan İskenderun’a 15 kilometre mesafede olması nedeni ile sanayi kuruluşu yönünden gelişememiştir. Şu anda ilçemiz sınırlarında faaliyet gösteren Asaş Filitre, Hateks İplik, Hastüp, Taşçıoğlu Bulgur ve Mıstıkoğlu Çırçır fabrikaları bulunmaktadır. Topboğazı mevkiinde 1995 yılında kuruluşu yapılan Antakya Organize Sanayi bölgesi için 1500 dönüm alan kamulaştırılmış olup, 90 parsel olarak planlanan tesis, daha sonra parsellerin birleştirilmek sureti ile revize edilmesi sonucu 63 parsele dönüştürülmüştür. Parsellerin tamamının tahsisi yapılmıştır. Halihazırda 50 işyeri faaliyetine sürdürmekte olup, ayrıca tesisi tamamlanan ancak çalışmayan 3 tesis bulunmaktadır. Tesislerde şu ana kadar 1215 kişiye iş istihdamı sağlanmış, ancak yaz aylarında bu sayı 1500 kişiye kadar artmaktadır. İlçe halkının çoğunluğu İskenderun sanayi kesiminde çalışarak yaşamını sürdürmektedir. Köy halkı ise geçimini bahçecilik ve hayvancılık yaparak sağlamaktadır.
Bölgenin sıcak olması nedeni ile yaz aylarında komşu il ve ilçelerden gelen halkın sezonluk yaylacı olarak kalmaları, uluslar arası e-91 karayolunun ilçemiz içinden geçmesi nedeni ile gerek çarşı merkezinde, gerekse yol güzergahında bulunan küçük esnafların başlıca geçim kaynaklarını oluşturmaktadır.
İlçemizin köy ve merkez nüfusu ile çiftçilik yapan aile sayısı ve arazi dağılım tabloları aşağıya çıkartılmıştır.
çiftçi aile fert sayısı
arazi dağılım tablosu
tarıma elverişli arazi

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi ilçemizin, il düzeyinde en az arazi varlığına sahip olduğu gibi, geniş işletme sayısı da çok azdır. Genellikle araziler küçük, çok parçalı aile işletmeciliği şeklindedir. Çiftçilikle iştigal eden aileler, aile tüketimine yönelik üretim yapmakta, ihtiyaç fazlasını pazara sunmaktadır. Bunun yanında çok iyi meyvecilik bölgesi olan köylerimizde pazarlamaya yönelik meyvecilik ziraatı giderek yaygınlaşmaktadır.
İlçemizin sulanabilir arazi varlığı 23.808 dekar olup, bunun 1.430 dekarı köy hizmetleri kanalı ile sulanmakta, geri kalan sulanabilir arazide yer üstü kanallarından ve kuyu suyundan yararlanmak suretiyle çiftçi imkanları ile sulanmaktadır.
İlçemizin 2010-2011 yılı tarla arazilerinin ürün ekiliş bazında dağılımını gösterir tablo aşağıya çıkartılmıştır.
tarla arazilerinde ürün ekiliş bazında dağılım tablosu
2010-2011 DÖNEMİ EKİLİŞ VE ÜRETİM MİKTARLARI
İLÇEMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLAN MEYVECİLİĞİN DAĞILIM TABLOSU

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi ilçemizde önemli miktarda zeytin ve meyvecilik yapılmaktadır. Gerek iklim şartları gerekse üstün vasıflı çeşitlerin yetiştirilmesi teknik bakımın ve zirai mücadelenin zamanında yapılması neticesinde çok kaliteli meyve üretimi gerçekleştirilmektedir.
İlçemiz merkezinden geçen e-91 karayolundan yapılan hayvan nakillerinde gerekli belge kontrolleri yapılmakta, belgesiz geçişlerde kanuni işlem yapılmaktadır. Ayrıca ilçemizde yapılan hayvan yetiştiriciliği çalışmalarında, damızlık küçükbaş hayvan seçimi ve diğer damızlıkların ayrılması konusunda seleksiyon çalışmalarına yardımcı olunmakta, damızlığa elverişli olmayan hayvanların kastrasyonu (enenmesi) için gerekli çalışmalar devam etmektedir.
İlçemizdeki hayvan varlığı tablosu aşağıya çıkartılmıştır.

hayvan cinsi

2011 yılı sonu itibariyle; hayvan hastalıklarıyla mücadele amacıyla yapılan aşılama miktarları aşağıya çıkartılmıştır.
aşılanan hayvan adeti

Yapılan bu aşılamalar sonucunda yukarıdaki hastalıklardan ortaya çıkabilecek 2.000.000 TL.’lik bir kayıp milli ekonomiye kazandırılmıştır. 2011 yılı ilk altı aylık döneminde hastalık taramaları esnasında büyük ve küçükbaş olmak üzere toplam 7.800 hayvan kontrolden geçirilmiş olup, ilçemizde bu dönemde şap ve kuduz vakasına rastlanılmamıştır.
İlçemiz Çakallı köyünde sulama ve Benlideresi köyünde kalkınma kooperatifi mevcuttur.
Çakallı sulama kooperatifinin 21 üyesi mevcut olup, Topboğazı sulama göletinden üyelerine sulama hizmeti vermeye devam etmektedir. Benlideresi kalkınma kooperatifi ise 2002 yılında kuruluşu gerçekleşmiş olup, kooperatif üye kaydetme aşamasından sonra, hayvancılık projesi uygulamayı amaçlamış, ancak bugüne kadar tarım ilçe müdürlüğümüze bir proje sunmamışlardır.
İlçemizde ziraat odası bulunmadığından bugüne kadar ziraat odasının görevleri tarım ilçe müdürlüğümüzce yürütülmekte iken, 12.03.2003 tarihinde kuruluşu tamamlanan belen ziraat odası, 14.04.2003 tarihinde faaliyete başlamıştır. 2011 yılı sonu itibariyle ziraat odasına kayıtlı çiftçi sayısı 1443’tür. 2011 yılında 114 kişiye çiftçi belgesi verilmiştir. Ayrıca desteklemeler için ise 426 adet çiftçi belgesi düzenlenmiştir.
İlçemizde 26.03.2000 tarihinden itibaren faaliyetine başlayan T.C. Ziraat Bankası Belen Şubesinde; kamu kurum ve kuruluşları ile tüm halkımızın her türlü bankacılık işlemleri eksiksiz yerine getirilmektedir. 2011 yılı sonu itibariyle: şubemizden her ay 2390 kişi emekli maaşı almakta, 1288 kişiye tarımsal desteklemesi, 717 kişiye 2 ayda bir sosyal yardım fonundan yapılan yardım ödemesi, 1200 müşteriye bireysel kredi, 72 kişiye mevduat karşılığı kredi kullandırılmış, 350 kişiye kredili mevduat hesabı açılmış, 110 kişiye küçük işletme kredisi açılmıştır. 245 kişiye tarımsal kredi, 5 kişiye taşıt kredisi, 100 kişiye konut kredisi kullandırılmıştır. 1405 adet kredi kartı ve 35 kişiye ek kredi kartı, 9151 adet Bankkart, 2 adet teminat bunlara ek olarak 545 adet vadeli TL 45 adet vadeli YP. 12665 adet vadesiz TL.306 adet vadesiz yp. mevduat müşterilerimiz mevcut olup, mevut olan resmi dairelerin vadeli, vadesiz toplam 303 adet hesapları ile bankacılık işlemleri yapılarak aylık olarak ortalama 2000-2500 müşteriye ve yıllık olarak 25500 – 36000 adet kişiye bankacılık hizmeti sunulmaktadır