2024 MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE NO   : 01/03/2024  –  12

Gündemin üçüncü maddesi;

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/02/2024 tarihli,Belediyemiz norm kadrosunda yer alan müdürlükler ile ilgili görev yapan birim müdürleri ile yapılan görüşmeler neticesinde bazı müdürlüklerin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmeliklerinde kendi görev ve yetkileri dışında unsurlar yer aldığı ve günün şartlarını karşılamadığının tespit edilmesi ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliklerinin ekte yer aldığı şekliyle yürürlüğe girmesi teklifi meclise sunuldu. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliklerinin üzerinde yapılan müzakereler neticesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

Ek: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği

 

 KARAR TARİH VE NO   : 04/03/2024  –  13

01/03/2024  tarihli meclis toplantısında imar komisyonuna havale edilen;

KARARIN ÖZÜ: Sarımazı Mahallesi 643 ada 1 Parsele İlişkin Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hk.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Belen Belediye Meclisinin 01.03.2024 tarihinde, gündemin 1. maddesinde görüşülerek imar komisyonuna havale edilen; Sarımazı Mahallesi 643 ada 1 parselin “Konut Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmesi sonucunda;

İlgili parsel Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2023 tarih ve 35 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Konut Alanı”olarak planlanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; 643 ada 1nolu parselin 3896 m² alana sahip bölümü “Konut Alanı”, 978 m²’lik kısmı “Yeşil Alan”, 195 m²’lik kısmının “Yol” olarak planlandığı tespit edilmiştir. Yapılaşma koşulları Emsal: 0.90 ve Yençok: 9.50 metreşeklinde önerilmiş olup, çekme mesafeleri bütün cephelerden 5 metre verildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği komisyonumuzca, 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Üst Ölçekli Plan ve Plan Hükümlerine aykırı herhangi bir husus tespit edilmediğinden uygun mütalaa edilmiş, gerekli Meclis Kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler) 02/03/2024

İmar komisyon raporu meclis okundu. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/03/2024  –  14

01/03/2024  tarihli meclis toplantısında imar komisyonuna havale edilen;

KARARIN ÖZÜ: Halilbey Mahallesi 450 ada 4 Parsele İlişkin Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Belen Belediye Meclisinin 01.03.2024 tarihinde, gündemin 2. maddesinde görüşülerek imar komisyonuna havale edilen; Halilbey Mahallesi 450 ada 4 nolu parselde yer alan “Eğitim Tesisi Alanı”nın çekme mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi sonucunda;

Halilbey Mahallesi 450 ada 4 nolu parselde yer alan “Eğitim Tesisi Alanı”nın doğusunda yer alan 10 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin, yapılmak istenen mimari projelerin uygulanmasında engel teşkil ettiğinden dolayı yapı yaklaşma mesafesinin 5 metreye düşürüldüğü tespit edilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği komisyonumuzca, 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Üst Ölçekli Plan ve Plan Hükümlerine aykırı herhangi bir husus tespit edilmediğinden uygun mütalaa edilmiş, gerekli Meclis Kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler) 02/03/2024

İmar komisyon raporu meclis okundu. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.