T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Hatay İli, Antakya, Belen ve Kırıkhan İlçelerinde, Karayolları Genel Müdürlüğü,
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “İskenderun –
Hatay Otoyolu” projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme
Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve rapor yeterli bulunup nihai
edilmiştir.
ÇED Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince, Komisyonun nihai ettiği Çevresel
Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) takvim günü süreyle halkın görüş ve
önerilerine açılmıştır.
Bu doğrultuda söz konusu faaliyet ile ilgili olarak soru, görüş ve öneriler
değerlendirilmek üzere yazılı olarak Valiliğimize veya Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı’na gönderebilir veya istenildiği takdirde faaliyete ilişkin
hazırlanan rapor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde
incelenebilir.
Halkımıza Saygıyla Duyurulur.