T.C.
HATAY VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İLAN METNİ
Hatay ili, Belen İlçesi, Benlidere Mahallesi, P36a1 ve P36a2 1496,87 Ha
Mevkii’nde, Karlıtepe Enerji A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Karlıtepe RES
Kapasite Artışı (10 Türbin 35 MWm / 30 MWe’den 11 Türbin 40,56 MWm / 35,56
MWe’ye)” projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme
Komisyonu tarafından incelenmiş ve rapor yeterli bulunup nihai edilmiştir. ÇED
Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince, Komisyonun nihai ettiği Çevresel Etki
Değerlendirmesi Raporu 10 (on) takvim günü süreyle halkın görüş ve önerilerine
açılmıştır.
Bu doğrultuda söz konusu faaliyet ile ilgili olarak soru, görüş ve öneriler
değerlendirilmek üzere yazılı olarak Valiliğimize veya Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı’na gönderebilir veya istenildiği takdirde faaliyete ilişkin
hazırlanan rapor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde
incelenebilir.
Halkımıza Saygıyla Duyurulur.