T.C.
HATAY VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İLAN METNİ
Hatay ili, Belen ilçesi, Kömürçukuru Köyü Mevkiinde ZT Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic.
A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Çerçikaya Res Kapasite Artışı (Mevcut 21 Türbin 68,8
MWm/63,3 MWe’den 23 Türbin 80,6 MWm/75,1 MWe’ye)” projesi ile ilgili olarak hazırlanan
ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve rapor yeterli
bulunup nihai edilmiştir. ÇED Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince, Komisyonun nihai
ettiği Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) takvim günü süreyle halkın görüş ve
önerilerine açılmıştır.
Bu doğrultuda söz konusu faaliyet ile ilgili olarak soru, görüş ve öneriler değerlendirilmek üzere
yazılı olarak Valiliğimize veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderebilir
veya istenildiği takdirde faaliyete ilişkin hazırlanan rapor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
İl Müdürlüğünde incelenebilir.
Halkımıza Saygıyla Duyurulur.
E posta:hatay@csb.gov.tr