SANAYİ TESİSLERİNİN ENKAZLARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU

 

6 Şubat ve 20 Şubat tarihlerinde meydana gelen depremlerde oluşan hasar nedeniyle yıkılıp enkazının kaldırılması gereken sanayi tesisleri ile bazı ticari işletmelerde aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde mülk sahiplerince enkaz kaldırma işlemleri yapılabilecektir.

I- ŞARTLAR;

  • Sanayi siciline kayıtlı sanayi işletmesi (fabrika vb.) kapsamında bulunma,
  • En az 1.000 m2 büyüklüğe sahip market/depo/showroom/galeri/plaza gibi ticari işletmeler ile özel okul/hastane/otel gibi yerler kapsamında bulunma,
  • Mülkiyet durumunu belgeleme,

Şartlarını taşıyan tesis ve işletmelerin enkazları, içerisinde bulunan geri dönüşüm malzemelerinin (demir, metal, plastik vb.) ekonomik değeri göz önünde bulundurularak istenildiği takdirde mülk sahiplerince yapılabilecektir.

II- SÜREÇ;

  • Yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve enkazını kendisi kaldırmak isteyen mülk sahipleri; en geç 14 Nisan 2023 Cuma gününe kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine başvuruda bulunacaklardır.
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan inceleme (en geç iki iş günü içerisinde) sonucunda kapsam içerisinde kaldığı anlaşılan tesislere yönelik enkaz kaldırma izni
  • Mülk sahibi ya da anlaşma sağladığı yüklenici tarafından en geç 1 ay içerisindeyıkım ve enkaz kaldırma işlemleri tamamlanacaktır.
  • Yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri sırasında elde edilen geridönüşüm malzemelerinin (demir, metal, plastik vb.) satışa konu edilebilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce “Hurda Nakil Belgesi” düzenlenecektir.
  • Bu kapsamda düzenlenen Hurda Nakil Belgeleri; yıkık ve acil yıkılacak yapıların enkazlarının kaldırılması sürecinde karışıklığa neden olunmaması amacıyla 8 Mayıs 2023Pazartesi gününden itibaren düzenlenecek ve geri dönüşüm malzemelerinin transferlerine izin verilecektir.