Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 379/7 nolu parselde No:37/D’de bulunan 35,2 m2 yüzölçümlü  bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 10125,00 TL’ dir.
 3. Geçici Teminat:303,75-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 30.01.2023 Pazartesi Günü Saat:09,00’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 379/7 nolu parsel üzerinde No:39/H ’da bulunan 9,66m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 2750,00 TL’ dir.
 3. Geçici Teminat: 82,50.-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 30.01.2023 Pazartesi Günü Saat:09:15’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 379/7 nolu parsel üzerinde No:39/A ’da bulunan 21m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 4762,50 TL’ dir.
 3. Geçici Teminat 142,88.-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 30.01.2023 Pazartesi Günü Saat:09:30’da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında temin  edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

 

 

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1.  Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 379/7 nolu parsel üzerinde No:39/G ’da bulunan 30m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 9375,00 TL.’ dir.
 1. Geçici Teminat:281,25-TL.’ dir.
 2. İhale;2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 30.01.2023 Pazartesi Günü Saat:09:45’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 3. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

 

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1.  Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 379/7 nolu parsel üzerinde No:39/F ’da bulunan 16,45m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3)  yıl süre ile kiraya verilecektir.
 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 4450,00 TL’ dir.
 1. Geçici Teminat: 133,50.-TL.’ dir.
 2. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 30.01.2023 Pazartesi Günü Saat:10:00’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 3. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1.  Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 379/7 nolu parsel üzerinde No:39/E ’da bulunan 27,2m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık  6312,50 TL’ dir.
 3. Geçici Teminat:189,38-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 30.01.2023 Pazartesi Günü Saat:10:15’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1.  Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 375/12 nolu parsel üzerinde No:30 ’da bulunan 25,2m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3)  yıl süre ile kiraya verilecektir.
 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 12625,00 TL.’ dir.
 1. Geçici Teminat: 378,75.-TL.’ dir.
 2. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 30.01.2023 Pazartesi Günü Saat:10:30’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 3. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 373/10 nolu parsel üzerinde No:40/C ’da bulunan 31m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 15562,50 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat 466,88 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 30.01.2023 Pazartesi Günü Saat:10:45’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi Maraşal 379/7 nolu parsel üzerinde No:39/B ’da bulunan 32m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3)  yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 8875,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 266,25 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 30.01.2023 Pazartesi Günü Saat:11:00’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 762/11 nolu parsel üzerinde No:77/1 ’da bulunan 21m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3)  yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 6375,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 191.25 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 30.01.2023 Pazartesi Günü Saat:11:15’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 762/1 nolu parsel üzerinde No:77/4 ’da bulunan 21m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 6375 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat:191,25 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 30.01.2023 Pazartesi Günü Saat:11:30’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 762/11 nolu parsel üzerinde No:77/C ’da bulunan 26m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3)  yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 13625,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat:408,75 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 30.01.2023 Pazartesi Günü Saat:11:45’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 762/11 nolu parsel üzerinde No:77/D ’da bulunan 32m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 16875,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat:506,25 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 30.01.2023 Pazartesi Günü Saat:13:30’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 762/11 nolu parsel üzerinde No:77/E ’da bulunan 28,5m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 15012,50 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 450,38 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 30.01.2023 Pazartesi Günü Saat:13:45’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 375/26 nolu parsel üzerinde No:18/A ’da bulunan 67m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 34750,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 1042,50 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 30.01.2023 Pazartesi Günü Saat:14:00’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

 

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 373/10 nolu parsel üzerinde No:40/A ’da bulunan 56m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 16562,50 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat:496,88 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 30.01.2023 Pazartesi Günü Saat:14:30’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 373/10 nolu parsel üzerinde No:40 ’da bulunan 50m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 25875,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat : 776,25 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 30.01.2023 Pazartesi Günü Saat:14:45’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 373/10 nolu parsel üzerinde No:42 ’da bulunan 75m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 58875,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 1766,00 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 30.01.2023 Pazartesi Saat:15:00’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 367/1 nolu parsel üzerinde No:64’da bulunan 75m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 18375,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 551,25 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 30.01.2023 Pazartesi Günü Saat:15:30’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 762711 nolu parsel üzerinde No:77/A ’da bulunan 54m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 27437,5 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 823,13 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 31.01.2023 Salı Günü Saat:09:30’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 762/11  nolu parsel üzerinde No:77/B ’da bulunan 21m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 6375,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat:191,25 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 31.01.2023 Salı Günü Saat:09:45’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 762/11 nolu parsel üzerinde No:77/K ’da bulunan 59,5m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 17500,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 525,00 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 31.01.2023 Salı Günü Saat:10:00’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 762/11 nolu parsel üzerinde No:77/5 ’da bulunan 30m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 8875,50 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 266,25  TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 31.01.2023 Salı Günü Saat:10:15’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 762/11 nolu parsel üzerinde No:77/J ’da bulunan 11m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 5500,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 165,00 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 31.01.2023 Salı Günü Saat:10:30’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 762/11  nolu parsel üzerinde No:77/3 ’da bulunan 68m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3)  yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 20687,50 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 620,63 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 31.01.2023 Salı Günü Saat:10:45’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras  Mahallesi üzerindeki 762/11  nolu parsel üzerinde No:77/G ’da bulunan 20m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3)  yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 10375,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 311,25 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 31.01.2023 Salı Günü Saat:11:00’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras  Mahallesi üzerindeki 762/11 nolu parsel üzerinde No:77/H ’da bulunan 20m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 10375 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 311,25 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 31.01.2023 Salı Günü Saat:11:15’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 762/11  nolu parsel üzerinde No:77/I ’da bulunan 31m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 15000,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 450,00 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 31.01.2023 Salı Günü Saat:11:30’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 375/28  nolu parsel üzerinde No:18/C ’da bulunan 68,4m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 33812,50 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 1014,38 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 31.01.2023 Salı Günü Saat:11:45’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 375/28  nolu parsel üzerinde No:18/B’da bulunan 35,25m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 17625,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 528,75TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 31.01.2023 Salı Günü Saat:13:30’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 379/7 nolu parsel üzerinde No:37/C ’da bulunan 28m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 8625,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 258,75 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 31.01.2023 Salı Günü Saat:13:45’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Soğukoluk  Mahallesi üzerindeki 171  nolu parsel üzerinde No:2 ’da bulunan 15 m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 3187,50 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 95,63 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 31.01.2023 Salı Günü Saat:14:00’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Soğukoluk Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki 172  nolu parsel üzerinde No:2A ’da bulunan 25 m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 3950,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 118,50 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 31.01.2023 Salı Günü Saat:14:15’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 762/11 nolu parsel üzerinde No:77/F ’da bulunan 21m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3)  yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 10625,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 318,75 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 31.01.2023 Salı Günü Saat:14:30’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

13/01/2023

 

 

 

BELEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MENKUL VE GAYRİMENKULLERE AİT KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ

 

GENEL ŞARTLAR

MADDE 1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda bilgileri bulunan İşyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık İhale Usulü ihale ile kiraya verilmesi işi.

2-Taşınmaz Bilgileri:

SıraNoCinsiMahalleAdaParselMuhammen Bedel

1 Yıllık

GeçiciTeminatKira Süresiİhale

Türü

 

1

İşyeriMuhlisali Mah.
No:37D
379735,2010.125,00 TL303,753 YılAçık Teklif
 

2

İşyeriMuhlisali Mah.    No:39/H37979,662.750,00 TL82,503 YılAçık Teklif
 

3

İşyeriMuhlisali Mah.    No:39/A379721,004.762.50 TL142,883 YılAçık Teklif
 

4

İşyeriMuhlisali.Mah.    No:39/G379730,009.375,00TL281,253 YılAçık Teklif
5işyeriMuhlisali. Mah.    No:39/F379716,454.450,00TL133,503 YılAçık Teklif
6işyeriMuhlisali. Mah.   No:39/E379727,206.312,50TL189,383 YılAçık Teklif
7işyeriMuhlisali Mah.       No:303751225,2012.625,00TL378,753 YılAçık Teklif
8işyeriMuhlisali Mah.     No:40/C373103515.562,50TL466,883 YılAçık Teklif
9işyeriMuhlisali Mah.       No:39/B3797328.875,00TL266,253 YılAçık Teklif
10işyeriMuhlisali Mah.
No:77/1
76211216.375,00TL191,253 YılAçık Teklif
11işyeriMuhlisali Mah.No:    77/476211216.375,00TL191,253 YılAçık Teklif
12işyeriMuhlisali Mah.    No:77/C762112613.625,00TL408,753 YılAçık Teklif
13işyeriMuhlisali Mah.    No:77/D762113216.875,00TL506,253 YılAçık Teklif
14işyeriMuhlisali Mah.    No:77/E7621128,515.012,50TL450,383 YılAçık Teklif
15işyeriMuhlisali Mah

No:18/A

375266722.475,00TL674,253 YılAçık Teklif
          
16işyeriMuhlisali Mah.    No:40/A373105616.562,50 TL496,883 YılAçık Teklif
17işyeriMuhlisali Mah.    No:40/C373103115.562,50TL466,883 YılAçık Teklif
18işyeriMuhlisali Mah.
No:42
373107558.875,00TL1766,253 YılAçık Teklif
19işyeriMuhlisali Mah.
No:64
36717518.375,00TL551,253 YılAçık Teklif
20işyeriBakras Mah.        No:77/A762115427.437,50TL823,133 YılAçık Teklif
21işyeriBakras Mah.        No:77/B76211216.375,00TL191,253 YılAçık Teklif
22işyeriBakras Mah.
No:77/K
7621159,517.500,00TL5253 YılAçık Teklif
23işyeriBakras Mah.         No:377/576211308.875,00TL266,253 YılAçık Teklif
24işyeriBakras Mah.
No:77/J
76211115.500,00TL1653 YılAçık Teklif
25işyeriBakras Mah.         No:77/3762116820.687,50TL620,633 YılAçık Teklif
26işyeriBakras Mah.        No:77/G762112010.375,00TL311,253 YılAçık Teklif
27işyeriBakras Mah.        No:77/H762112010.375,00TL311,253 YılAçık Teklif
 

28

 Bakras Mah. No:77/I762 

11

3115.000,00TL4503 YılAçık+ Teklif
29işyeriBakras Mah.        No:18/C3752868,4033.812,50TL1.014,383 YılAçık Teklif
30işyeriBakras Mah.        No:18/B3752835,2517.625,00TL528,753 YılAçık Teklif
31işyeriBakras Mah. No:37/C3797288.625,00TL258,753 YılAçık Teklif
32işyeriSoğukoluk Mahallesi No:2 171153.187,50TL95,633 YılAçık Teklif
33işyeriSoğukoluk Mahallesi No:2A 172253.950,00TL118,53 YılAçık Teklif
34işyeriBakras Mah.No:77/F 7622110.625,00TL318,753 YılAçık Teklif

 

3-Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, bir (1) yıllık muhammen kira  bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen Belediyemize ait İşyerleri üç  (3) yıllık olarak Belen Belediye Başkanlığınca 30.01.2023-31.01.2023 tarihine tesadüf eden Pazartesi ve salı  günü saat 09:00-16.00 arası  Belen Belediyesi hizmet binasında yapılacak ihale ile kiralama yapılacaktır.

4-İhale Belediye Encümenince 2886 sayılı D.İ.K. nun 45nci maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

5-İhalede en az pey sürme 1.000,00.-TL ( BİN TL.) dır.

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Belen Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden görebilir, ayrıca www.belen.bel.tr adresinden bilgi edinebilirler.

MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

 1. İşyerleri bir (1) yıllık yukarıda belirtilen Muhammen kira bedelleri üzerinden kiralanacak olup, diğer yılların kira bedeli, %5 oranında artış yapılarak tahakkuk ettirilecektir.
 2. İstekliler söz konusu taşınmazların kira ihalesine katılabilmek için kiralanacak İşyerinin muhammen bedelinin en az % 3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

İştirakçilerin geçici teminat bedelini 30.01.2023 tarihinde ihaleye katılacak kişiler en geç 30.01.2023 tarih saat: 09:00’a kadar, 31.01.2023 tarihinde ihaleye katılacak kişiler en geç 31.01.2023 tarih saat 09:00’a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve belgelerini ihale saatinden önce Emlak İstimlak  Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.

İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.

1) İşyerleri kira şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)

2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi

4) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.

5) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,

6) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.

7) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.( 6111 sayılı yasaya istinaden yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç)

8) Noter tastikli imza beyannamesi

MADDE 5- İDARENİN YETKİSİ

İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 6- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (ihale komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İhale Komisyonunca (ita amirince) onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde ihalenin üzerine kalanın veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

MADDE 7- HARÇ VE GİDERLER

İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Kiralamaya ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir.

MADDE 8- KESİN TEMİNAT

1- Kesin Teminat İhale Bedelinin %6 sıdır.

2- Kesin ve Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir;

 1. a) Tedavüldeki Türk Parası,
 2. b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
 3. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal  bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

MADDE 9- KİRACININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

1- İta Amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içerisinde kiracıya veya vekiline imzası alınmak sureti ile bildirilir. Ya da iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.Mektubun postaya verilişini takip eden 7 (yedi) nci gün kararın kiracıya tebliğ tarihi sayılır.

2- 2886 sayılı D.İ.K.’nun 30 ve 31 nci maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebligatından itibaren 10 (on) gün içinde kiracı kesin teminatı yatırmak ve Sözleşmeyi imzalamak zorundadır. İhaleyi müteakip Kesin Teminat bedeli bir yıllık ihale bedeli üzerinden % 6 dır.İhale ile ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır.Bunlara uyulmadığında protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur, geçici teminatları gelir kaydedilir.Bu sebepten dolayı kiracı idareden hiçbir talepte bulunamaz.

3- İşyerlerine ait Kanuni giderler (Çtv, elektrik, su ve diğer kanuni giderler) Kiracıya aittir. Kiracı İşyerlerinin çevre temizliğinden sorumludur.

4- İhale Komisyonu tarafından alınan kararlar İta Amirince karar tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylandıktan sonra alıcı tarafından Madde 9’un 2. Fıkrasında belirtilen şartlar yerine getirilmediği takdirde Belediyenin söz konusu dükkânın bu ihale ve tekrar ihaleye çıkarılması için yaptığı/yapacağı masraflar daha düşük teklif verilmesi halinde aradaki fark ve uğrayacağı diğer tüm zararlardan kiracı sorumlu olacaktır.

5- İhale üzerinde kalarak sözleşme yapılan müstecirler, kira bedellerini düzenli ödemek zorundadır. Kira bedelini düzenli ödemeyen müstecirler hakkında icra ve tahliye davası açılacaktır

6- Kiracı kiralamış olduğu iş yerini ve varsa tutanakla belirlenen mal ve malzemeleri kiralama sonunda tam ve eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Eğer eksik malzemelerin bulunması halinde kesin teminatı gelir kaydedilecektir.

7- Kiralanan gayrimenkul Belediyeye ihtiyaç olması durumunda kiralanan 1. Sene sonunda idarenin sözleşmeyi fesih etme hakkı bulunmaktadır.

MADDE 10- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

İdarenin ihaleye çıkarılan işyerinin teslimi dışında başka bir sorumluluğu yoktur.

MADDE 11- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 12- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde İskenderun mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 13-Bu şartnamede ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı,  aşağıdaki bilgilerin doğru olduğunu taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.Taahhüt eden veya vekilinin;

 

 

 

Tarih:13/01/2023

Adı Soyadı                 : Ekrem GÜRBÜZ

Ünvanı                       : Emlak İstimlak Müd.

(İş bu şartname iki (8) sayfa ve on üç (13) maddeden ibaret olup, Encümenimizce hazırlanmıştır.)