T.C.
HATAY VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Adres: Kanatlı Mah.Atatürk Cad.No:49 Antakya/HATAY İrtibat: Çevre Mühendisi, Merve KAYA ÖMEROĞLU
Tel : 0326 2160606 Faks: 0326 2146259 e-posta: merve.kaya@csb.gov.tr
İLAN METNİ
Hatay İli, Hatay İli, Belen İlçesi, Şenbük Mahallesi, 112 Ada, 3 Nolu Parsel mevkiinde
Özmirioğlu Pamuk Yağ Küspe San. ve Tic. A.Ş. tarafından kurulması planlanan “Yağlı Tohumlardan
Ham Yağ, Linter, Küspe ve Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisi Kapasite Artışı” projesi ile ilgili olarak
hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve rapor yeterli
bulunup nihai edilmiştir. ÇED Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince, Komisyonun nihai ettiği
Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) takvim günü süreyle halkın görüş ve önerilerine
açılmıştır.
Bu doğrultuda söz konusu faaliyet ile ilgili olarak soru, görüş ve öneriler değerlendirilmek
üzere yazılı olarak Valiliğimize veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderebilir
veya istenildiği takdirde faaliyete ilişkin hazırlanan rapor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl
Müdürlüğünde incelenebilir.
Halkımıza Saygıyla Duyurulur