Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 379/7nolu parselde No:37/B’de bulunan 35,2 m2 yüzölçümlü  bir(1) işyeri üç (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 12.762.50 TL’ dir.
 3. Geçici Teminat:382,88.-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 21.12.2022Çarşamba Günü Saat:09,00’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemizMuhlisali Mahallesi üzerindeki 379/7 nolu parsel üzerinde No:39/H ’da bulunan 9,66m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 3.975,00 TL’ dir.
 3. Geçici Teminat: 119,25.-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 21.12.2022Çarşamba Günü Saat:09:15’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğünden500.00 TLkarşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 379/7 nolu parsel üzerinde No:39/A’da bulunan 21m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 6.412,50 TL’ dir.
 3. Geçici Teminat192,38.-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 21.12.2022Çarşamba Günü Saat:09:30’daBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TLkarşılığında temin  edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1.  Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemizMuhlisali Mahallesi üzerindeki 379/7 nolu parsel üzerinde No:39/G’da bulunan 30m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 15.025,00TL.’ dir.
 1. Geçici Teminat:450,75-TL.’ dir.
 2. İhale;2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 21.12.2022Çarşamba Günü Saat:09:45’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 3. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

 

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1.  Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 379/7 nolu parsel üzerinde No:39/F’da bulunan 16,45m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3)  yıl süre ile kiraya verilecektir.
 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 5.050,00 TL’ dir.
 1. Geçici Teminat: 151,50.-TL.’ dir.
 2. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 21.12.2022Çarşamba Günü Saat:10:00’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 3. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TLkarşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1.  Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 379/7 nolu parsel üzerinde No:39/E’da bulunan 27,2m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 4.425,00 TL’ dir.
 3. Geçici Teminat:132,75-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 21.12.2022Çarşamba Günü Saat:10:15’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TLkarşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

 Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1.  Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 375/12 nolu parsel üzerinde No:17’da bulunan 25,2m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3)  yıl süre ile kiraya verilecektir.
 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 12.012,50TL.’ dir.
 1. Geçici Teminat: 360,38.-TL.’ dir.
 2. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile21.12.2022Çarşamba Günü Saat:10:30’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 3. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TLkarşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 373/10 nolu parsel üzerinde No:40/C’da bulunan 35m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık14.200,00TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat 426,00 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile21.12.2022 Çarşamba Günü Saat:10:45’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TLkarşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi Maraşal 379/7 nolu parsel üzerinde No:39/B’da bulunan 32m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3)  yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 9.550,00TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat:286,50 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile21.12.2022Çarşamba Günü Saat:11:00’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TLkarşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 762/1 nolu parsel üzerinde No:77/1’da bulunan 21m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3)  yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 5.950,00TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat:178.50 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile21.12.2022Çarşamba Günü Saat:11:15’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TLkarşılığında temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 762/1 nolu parsel üzerinde No:77/2’da bulunan 21m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 5.950,00TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat:178,50 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile21.12.2022 Çarşamba Günü Saat:11:30’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden500.00 TLkarşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 762/1 nolu parsel üzerinde No:77/C’da bulunan 26m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3)  yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 11.300,00TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat:339,00 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile21.12.2022 ÇarşambaGünü Saat:11:45’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden500.00 TLkarşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 762/1 nolu parsel üzerinde No:77/D’da bulunan 32m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 24.000,00TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat:720,00 TL’dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile21.12.2022 ÇarşambaGünü Saat:13:30’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TLkarşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 762/1 nolu parsel üzerinde No:77/D’da bulunan 28,5m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 20.750,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat:622,50 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile21.12.2022 Çarşamba Günü Saat:13:45’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden500.00 TLkarşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 375/26nolu parsel üzerinde No:18/A’da bulunan 45m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 22.475,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 674,25 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile21.12.2022 Çarşamba Günü Saat:14:00’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TLkarşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 375/26noluparsel üzerinde No:18/A/1’da bulunan 22m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 14.325,00TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 429,75 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile21.12.2022 Çarşamba Günü Saat:14:15’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TLkarşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 373/10 nolu parsel üzerinde No:40/A’da bulunan 56m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 9.900,00TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat:297,00 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile21.12.2022 ÇarşambaGünü Saat:14:30’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TLkarşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 373/10 nolu parsel üzerinde No:40/C’da bulunan 50m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 22.475,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat : 674,25 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile21.12.2022 Çarşamba Günü Saat:14:45’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TLkarşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 373/10 nolu parsel üzerinde No:42’da bulunan 108m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 62.500,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 1.875,00 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile21.12.2022 Çarşamba Saat:15:00’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi üzerindeki 367/1nolu parsel üzerinde No:1’da bulunan 100m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 45.500,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 1.365,00 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile21.12.2022 Çarşamba Günü Saat:15:30’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 762 nolu parsel üzerinde No:77/A’da bulunan 54m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 26.362,50 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 790,88, TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile22.12.2022 Perşembe Günü Saat:09:30’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 762  nolu parsel üzerinde No:77/B’da bulunan 21m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 5.950,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 178,50 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile22.12.2022 Perşembe Günü Saat:09:45’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 762 nolu parsel üzerinde No:16’da bulunan 59,5m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 14.975,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 449,25 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile22.12.2022 Perşembe Günü Saat:10:00’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz BakrasMahallesi üzerindeki 762 nolu parsel üzerinde No:34/E’da bulunan 30m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 8.012,50 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 240,38  TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile22.12.2022 PerşembeGünü Saat:10:15’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 762 nolu parsel üzerinde No:18’da bulunan 11m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 8.406,25TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 252,19 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile22.12.2022 PerşembeGünü Saat:10:30’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 762  nolu parsel üzerinde No:77/2’da bulunan 68m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3)  yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 26.025,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 780,75 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile21.12.2022 Çarşamba Günü Saat:10:45’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 762  nolu parsel üzerinde No:77/G’da bulunan 20m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3)  yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 14.025,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 420,75 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 22.12.2022Perşembe Günü Saat:11:00’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 762 nolu parsel üzerinde No:77/H’da bulunan 20m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 18.350,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 550,50 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile22.12.2022 Perşembe Günü Saat:11:15’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 762  nolu parsel üzerinde No:77/1’da bulunan 31m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 15.462,50 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 463,88 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile22.12.2022 Perşembe Günü Saat:11:30’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 375/26  nolu parsel üzerinde No:39/D’da bulunan 68,4m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 46.720,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 1.401,60 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile22.12.2022 Perşembe Günü Saat:11:45’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 375/26 noluparsel üzerinde No:39/C’da bulunan 35,25m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 23.187,50TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 695,63 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile22.12.2022 Perşembe Günü Saat:13:30’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 379/7 nolu parsel üzerinde No:37/C’da bulunan 28m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 14.990,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 449,70 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile22.12.2022 Perşembe Günü Saat:13:45’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Soğukoluk Mahallesi üzerindeki 171  nolu parsel üzerinde No:184’da bulunan 15,52m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 5.020,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 150,60 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile22.12.2022 Perşembe Günü Saat:14:00’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Soğukoluk Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki 172 nolu parsel üzerinde No:183’da bulunan 30,15m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 7.380,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 221,40 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile22.12.2022 Perşembe Günü Saat:14:15’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

 

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi üzerindeki 762 nolu parsel üzerinde No:77/F ’da bulunan 21m2 yüzölçümlü bir(1) işyeri üç  (3)  yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 12.100,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 363,00 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile22.12.2022 Perşembe Günü Saat:14:30’deBelediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

05/12/2022

 

BELEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MENKUL VE GAYRİMENKULLERE AİT KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ

 

GENEL ŞARTLAR

MADDE 1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda bilgileri bulunan İşyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık İhale Usulü ihale ile kiraya verilmesi işi.

2-Taşınmaz Bilgileri:

SıraNoCinsiMahalleAdaParselMuhammen Bedel

1 Yıllık

GeçiciTeminatKira Süresiİhale

Türü

 

1

İşyeriMuhlisali Mah.
No:37/B
379735,2012.762,50 TL382,883 YılAçık Teklif
 

2

İşyeriMuhlisaliMah.No:39/H37979,663.975.00 TL119,253 YılAçık Teklif
 

3

İşyeriMuhlisaliMah.No:39/A379721,006.412,50 TL192,383 YılAçık Teklif
 

4

İşyeriMuhlisali.Mah.No:39/G379730,0015.025,00TL450,753 YılAçık Teklif
5işyeriMuhlisali.Mah.No:39/F379716,455.050,00TL151,503 YılAçık Teklif
6işyeriMuhlisali.Mah.No:39/E379727,204.425,00TL132,753 YılAçık Teklif
7işyeriMuhlisali Mah.No:173751225,2012.012,50TL360,383 YılAçık Teklif
8işyeriMuhlisali Mah.No:40/C373103514.200,00TL426,003 YılAçık Teklif
9işyeriMuhlisali Mah.No:39/B3797329.550,00TL286,503 YılAçık Teklif
10işyeriMuhlisali Mah.
No:77/1
7621215.950,00TL178,503 YılAçık Teklif
11işyeriMuhlisaliMah.No:77/27621215.950,00TL178,503 YılAçık Teklif
12işyeriMuhlisali Mah.No:77/C76212611.300,00TL339,003 YılAçık Teklif
13işyeriMuhlisali Mah.No:77/D76213224.000,00TL720,003 YılAçık Teklif
14işyeriMuhlisali Mah.No:77/D762128,520.750,00TL622,503 YılAçık Teklif
15işyeriMuhlisaliMah

No:18/A

375264522.475,00TL674,253 YılAçık Teklif
16işyeriMuhlisali Mah.No:18/A/1375262214.325,00TL429,753 YılAçık Teklif
17işyeriMuhlisali Mah.No:40/A37310569.900,00TL297,003 YılAçık Teklif
18işyeriMuhlisali Mah.No:40/C373105022.475,00TL674,253 YılAçık Teklif
19işyeriMuhlisali Mah.
No:42
3731010862.500,00TL1.875,003 YılAçık Teklif
20işyeriMuhlisali Mah.
No:1
367110045.500,00TL1.365,003 YılAçık Teklif
21işyeriBakras Mah.No:77/A 7625426.362,50TL790,883 YılAçık Teklif
22işyeriBakras Mah.No:77/B 762215.950,00TL178,503 YılAçık Teklif
23işyeriBakras Mah.
No:16
 76259,514.975,00TL449,253 YılAçık Teklif
24işyeriBakras Mah.No:34/E 762308.012,50TL240,383 YılAçık Teklif
25işyeriBakras Mah.
No:18
 762118.406,25TL252,193 YılAçık Teklif
26işyeriBakras Mah.No:77/2 7626826.025,00TL780,753 YılAçık Teklif
27işyeriBakras Mah.No:77/G 7622014.025,00TL420,753 YılAçık Teklif
28işyeriBakras Mah.No:77/H 7622018.350,00TL550,503 YılAçık Teklif
 

29

 Bakras Mah.No:77/1  

762

3115.462,50TL463,883 YılAçık Teklif
30işyeriBakras Mah.No:39/D3752668,4046.720,00TL1.401,603 YılAçık Teklif
31işyeriBakras Mah.No:39/C3752635,2523.187,50TL695,633 YılAçık Teklif
32işyeriBakras Mah.No:37/C37972814.990,00TL449,703 YılAçık Teklif
33işyeriSoğukoluk Mahallesi No:184 17115,525.020,00TL150,603 YılAçık Teklif
34işyeriSoğukoluk Mahallesi No:183 17230,157.380,00TL221,403 YılAçık Teklif
35işyeriBakrasMah.No:77/F 7622112.100,00TL363,003 YılAçık Teklif

 

3-Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, bir (1) yıllık muhammen kira  bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen Belediyemize ait İşyerleri üç  (3)yıllık olarak Belen Belediye Başkanlığınca 21.12.2022-22.12.2022tarihine tesadüf edenPazartesi ve Perşembe  günü saat 09:00-16.00 arası Belen Belediyesi hizmet binasında yapılacak ihale ile kiraya satılacaktır.

4-İhale Belediye Encümenince 2886 sayılı D.İ.K. nun 45nci maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

5-İhalede en az pey sürme 1.000,00.-TL ( BİN TL.) dır.

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Belen Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden görebilir, ayrıca www.belen.bel.tr adresinden bilgi edinebilirler.

MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

 1. İşyerleri bir (1) yıllık yukarıda belirtilen Muhammen kira bedelleri üzerinden kiralanacak olup, diğer yılların kira bedeli, %5 oranında artış yapılarak tahakkuk ettirilecektir.
 2. İstekliler söz konusu taşınmazların kira ihalesine katılabilmek için kiralanacak İşyerinin muhammen bedelinin en az % 3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

İştirakçilerin geçici teminat bedelini 21.12.2022tarihinde ihaleye katılacak kişiler en geç 21.12.2022 tarih saat: 09:00’a kadar, 22.12.2022 tarihinde ihaleye katılacak kişiler en geç 22.12.2022 tarih saat 09:00’a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve belgelerini ihale saatinden önceEmlak İstimlak  Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.

İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.

1) İşyerleri kira şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)

2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi

4) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.

5) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,

6) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.

7) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.( 6111 sayılı yasaya istinaden yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç)

8) Noter tastikli imza beyannamesi

MADDE 5- İDARENİN YETKİSİ

İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 6- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (ihale komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İhale Komisyonunca (ita amirince) onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde ihalenin üzerine kalanın veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

MADDE 7- HARÇ VE GİDERLER

İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Kiralamaya ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir.

MADDE 8- KESİN TEMİNAT

1- Kesin Teminat İhale Bedelinin %6 sıdır.

2- Kesin ve Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir;

 1. a) Tedavüldeki Türk Parası,
 2. b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
 3. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal  bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

MADDE 9- KİRACININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

1- İta Amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içerisinde kiracıya veya vekiline imzası alınmak sureti ile bildirilir. Ya da iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.Mektubun postaya verilişini takip eden 7 (yedi) nci gün kararın kiracıya tebliğ tarihi sayılır.

2- 2886 sayılı D.İ.K.’nun 30 ve 31 nci maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebligatından itibaren 10 (on) gün içinde kiracı kesin teminatı yatırmak ve Sözleşmeyi imzalamak zorundadır. İhaleyi müteakip Kesin Teminat bedeli bir yıllık ihale bedeli üzerinden % 6 dır.İhale ile ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır.Bunlara uyulmadığında protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur, geçici teminatları gelir kaydedilir.Bu sebepten dolayı kiracı idareden hiçbir talepte bulunamaz.

3- İşyerlerine ait Kanuni giderler (Çtv, elektrik, su ve diğer kanuni giderler) Kiracıya aittir. Kiracı İşyerlerinin çevre temizliğinden sorumludur.

4- İhale Komisyonu tarafından alınan kararlar İta Amirince karar tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylandıktan sonra alıcı tarafından Madde 9’un 2. Fıkrasında belirtilen şartlar yerine getirilmediği takdirde Belediyenin söz konusu dükkânın bu ihale ve tekrar ihaleye çıkarılması için yaptığı/yapacağı masraflar daha düşük teklif verilmesi halinde aradaki fark ve uğrayacağı diğer tüm zararlardan kiracı sorumlu olacaktır.

5- İhale üzerinde kalarak sözleşme yapılan müstecirler, kira bedellerini düzenli ödemek zorundadır. Kira bedelini düzenli ödemeyen müstecirler hakkında icra ve tahliye davası açılacaktır

6- Kiracı kiralamış olduğu iş yerini ve varsa tutanakla belirlenen mal ve malzemeleri kiralama sonunda tam ve eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Eğer eksik malzemelerin bulunması halinde kesin teminatı gelir kaydedilecektir.

7- Kiralanan gayrimenkul Belediyeye ihtiyaç olması durumunda kiralanan 1. Sene sonunda idarenin sözleşmeyi fesih etme hakkı bulunmaktadır.

MADDE 10- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

İdarenin ihaleye çıkarılan işyerinin teslimi dışında başka bir sorumluluğu yoktur.

MADDE 11- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 12- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde İskenderun mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 13-Bu şartnamede ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı,  aşağıdaki bilgilerin doğru olduğunu taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.Taahhüt eden veya vekilinin;

 

 

 

Tarih:02/12/2022

Adı Soyadı        : Sedat SARI

Unvan   :Emlak ve İstimlak Müd.V.

(İş bu şartname iki (8) sayfa ve on üç (13) maddeden ibaret olup, Encümenimizce hazırlanmıştır.)