Hatay İli, Belen İlçe merkezi ve yakın çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı askı süresince yapılan itirazlar Belediye Meclisimizin 11.05.2022 tarih ve 22 sayılı kararı değerlendirilmiş olup Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2022 tarih ve 216 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. Onaylanmış planların 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği Belediyemiz hoparlör, ilan tahtasında ve internet sitesinde 1 ay(30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

Aşağıdaki Link’den Ulaşabilirsiniz

 

https://drive.google.com/drive/folders/1TVRKYm1iP3GIPf63H9CPQNeIh36sbiP6?usp=sharing