Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü
Sayı : E-26634441-220.99-2440859 14.12.2021
Konu :İlan
DAĞITIM YERLERİNE
Hatay İli, Belen İlçesi, Şenbük İmar Mahallesi, 102 Ada, 3 Nolu Parsel üzerinde Sarıkaya Boya
Kimyasal Madde Nakliye İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Valiliğimize sunulan “(Boya,
Vernik, Solüsyon, Tiner, Biyosidal Ürünler, Tarımsal İlaçlar, Dezenfektan, Kolonya, Yapı
Kimyasalları, Hayvan Yemleri ve Mamaları, Gübre Üretimi)” projesine ait Proje Tanıtım Dosyası
incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
Çevresel Etki Değerlendirmesi ( ÇED ) Yönetmeliğinin Ek-2 Listesinin Madde-4 ” Tarım ilaçları
ve farmasotik ürünlerin (Aşı ve serum üretimi hariç), boya ve cilaların (Reçine ünitesini ihtiva eden),
peroksitlerin ve bitki gelişim düzenleyicilerin üretildiği, elastomer esaslı ürünlerin (Vulkanizasyon
işlemini içeren) işleme tabi tutulduğu tesisler” ve Madde-26 “Yıllık 1.000 ton ve üzeri fosfor, azot ve
potasyum bazlı basit veya bileşik gübrelerin her türlü üretimi” kapsamında değerlendirilen “(Boya,
Vernik, Solüsyon, Tiner, Biyosidal Ürünler, Tarımsal İlaçlar, Dezenfektan, Kolonya, Yapı
Kimyasalları, Hayvan Yemleri ve Mamaları, Gübre Üretimi)” projesine Yönetmeliğin 17. maddesi
doğrultusunda Valiliğimizce ” Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli değildir ” kararı verilmiştir.
ÇED Yönetmeliği’nin 17. Maddesi gereğince ilgili projeye istinaden Valiliğimiz tarafından verilen
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının ilan panosunda ve internet sitesinde süresiz
ilan edilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

 

Nizamettin ÜLKER
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü