Hatay İli, Belen İlçesi Şenbük Mahallesi 263 Nolu Parsel adresinde bulunan Hateks Hatay Tekstil
İşletmeleri A.Ş tarafından yapılması planlanan “Alkollü İçecek Üretim Tesisi” projesine ait,
Valiliğimize sunulan Proje Tanıtım Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
ÇED Yönetmeliği’nin Ek-2 Listesi, Madde 27-Bitkisel Ürünlerin Üretimi: ğ)Alkollü İçecek
Üretimi (5000 litre/yıl ve üzeri)” kapsamında değerlendirilen “Alkollü İçecek Üretim Tesisi” projesine
Yönetmeliğin 17. Maddesi doğrultusunda, Valiliğimizce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli
Değildir Kararı” verilmiştir. ÇED Gerekli Değildir Kararına Ulaşmak için tıklayınız.