BELEN BELEDİYESİ
Logo Yarışması Seçici Kurul Komisyon Raporu

Belen Belediyesinin ilke, değer ve atılımlarını, geniş vizyonunu, şeffaf ve katılımcı yapısını, halk ile kurduğu derin, yakın ilişki ve diyaloğu yansıtması amaçlayan Belen Belediyesi Logo yarışmasında oluşturduğumuz seçici kurul tarafından, Belediyemize gönderilen 53 tasarımcının yaptığı çalışmaları incelememizin ardından, aranan şartlara uygun görsel tasarım olmadığından 1.’lik ödülüne laik eser bulamamıştır. Kamuoyuna ilan olunur.