İ     L     A     N

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

            Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi Kurtuluş caddesi 1996  nolu parsel üzerinde  35,2  m²  yüzölçümlü işyerinin  üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık  050,18 TL’ dir.
 3. Geçici Teminat :181,51TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 07.2019  Salı  Günü Saat: 09:30’da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

                                                             20/06/2019

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi Kurtuluş cad. 1996 nolu parsel 9,66m²  yüzölçümlü işyerinin  üç (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 1,962,53 TL’ dir.
 3. Geçici Teminat: 58,88 TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 09.07.2019 Salı Günü Saat: 10:00’da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

                                                                  20/06/2019

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi Kurtuluş caddesi 1996 nolu parsel 21m²  yüzölçümlü işyerinin üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 3,137,61 TL’ dir.
 3. Geçici Teminat -94,13TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 09.07.2019 Salı  Günü Saat:10:30 da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında temin  edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

                                                            20/06/2019

 Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1.  Belediye Tüzel Kişiliğine ait, Muhlisali Mahallesi Kurtuluş caddesi 1996  nolu parsel 18m²  yüzölçümlü işyerinin  üç (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 1,825,20 TL.’ dir.
 1. Geçici Teminat:54,76TL.’ dir.
 2. İhale;2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 09.07.2019 Salı  Günü Saat:11:00’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 3. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

20/06/2019

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1.  Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali  Mahallesi Kurtuluş caddesi 1996 nolu parsel 16,45m²  yüzölçümlü işyerinin  üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık  1,840,10 TL’ dir.
 3. Geçici Teminat:55,20TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 09.07.2019 Salı Günü Saat: 11:30’da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

 

                                                               20/06/2019

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1.  Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali  Mahallesi Kurtuluş caddesi 1996 nolu parsel 17,85m²  yüzölçümlü işyerinin  üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 1,787,68 TL.’ dir.
 1. Geçici Teminat:53,63TL.’ dir.
 2. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 09.07.2019 Salı Günü saat:13:30’da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 3. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

20/06/2019

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi Kurtuluş caddesi 1996 nolu parsel 28m²  yüzölçümlü işyerinin  üç (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 4,150,16 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat:124,50TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 09.07.2019 Salı Günü Saat:14:00’da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

                                                             20/06/2019

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi Maraşal Çakmak caddesi 2755 nolu parsel 25,2m²  yüzölçümlü işyerinin  üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 5,312,67 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat:159,38 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 10.07.2019 Çarşamba Günü Saat:09:30’da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

20/06/2019

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali  Mahallesi Maraşal Çakmak caddesi 2741 nolu parsel 31m²  yüzölçümlü işyerinin  üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 4,610,32 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat:138,31TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 10.07.2019 Çarşamba Günü Saat:10:00’da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

20/06/2019

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz  Bakras Mahallesi Maraşal Çakmak caddesi 7672 nolu parsel 26m²  yüzölçümlü işyerinin  üç (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 5,064,80 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat:151,94TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 10.07.2019 Çarşamba Günü Saat:10,30’da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

20/06/2019

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi Maraşal Çakmak caddesi 7672 nolu parsel 30m²  yüzölçümlü işyerinin  üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 6,387,60 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat:191,63TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 10.07.2019 Çarşamba Günü Saat:11:00’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

20/06/2019

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi Maraşal Çakmak caddesi 1487 nolu parsel 33m²  yüzölçümlü işyerinin  üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 18,687,90 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat:560,64 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 10.07.2019 Çarşamba Günü Saat:11,30’da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

20/06/2019

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi Maraşal Çakmak caddesi 2741 nolu parsel 40m²  yüzölçümlü işyerinin  üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 8,750,00 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat:262,50 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 10.07.2019 Çraşamba Günü Saat:13:30’da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

20/06/2019

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali  Mahallesi Maraşal çakmak caddesi 2741 nolu parsel 40m²  yüzölçümlü işyerinin  üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 4,025,20TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat:120,75 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 10.07.2019 Çarşamba Günü Saat:14:00’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

20/06/2019

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi Maraşal Çakmak caddesi 2740 nolu parsel 68m²  yüzölçümlü işyerinin  üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 17,375,36TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 521,26TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 11.07.2019 Perşembe Günü Saat:09:30’da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında  temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

20/06/2019

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhlisali Mahallesi Maraşal Çakmak caddesi 1516 nolu parsel 29m²  yüzölçümlü işyerinin  üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 4,875,19 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat:146,26TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 11.07.2019 Perşembe Günü Saat:10:00’da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

20/06/2019

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras Mahallesi Maraşal Çakmak caddesi 7672 nolu parsel 30m²  yüzölçümlü işyerinin  üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 3,137,70 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat : 94,13 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 11.07.2019 Perşembe Günü Saat:10:30’da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

20/06/2019

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bakras  Mahallesi Maraşal Çakmak caddesi 7672 nolu parsel 23m² yüzölçümlü işyerinin  üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 2,300,23 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat : 69,01TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 11.07.2019  Perşembe Günü Saat:11:00’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

20/06/2019

 

          Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Soğukoluk Mahallesi 171 nolu parsel 15,52m²  yüzölçümlü işyerinin  üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 2,300,07 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat : 69,00 TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 11.07.2019 Perşembe Günü Saat:11:30’da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

20/06/2019

Belen Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Soğukoluk Mahallesi  172 nolu parsel 30,15m²  yüzölçümlü işyerinin  üç  (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait işyerinin muhammen bedeli yıllık 3,437,71 TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat :103,13TL’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 11.07.2019 Perşembe Günü Saat:13:30’da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Emlak İstimlak  Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

20/06/2019 

KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİ
Parsel NoMah./Cad.NoYüzölçüm  (M2)CinsiMuhammen BedelGeçici TeminatKira Süresiİhale Türü
1996Muhlisali Mah.Kurtuluş Cad.91/D35,2işyeri6.050,18 TL181,51 TL3 YILAçık İhale
1996Muhlisali Mah.Kurtuluş Cad.91/E9,66işyeri1.962,53 TL58,88 TL3 YILAçık İhale
1996Muhlisali Mah.Kurtuluş Cad.93/B21işyeri3.137,61 TL94,13 TL3 YILAçık İhale
1996Muhlisali Mah.Kurtuluş Cad.93/D18işyeri1.825,20 TL54,76 TL3 YILAçık İhale
1996Muhlisali Mah.Kurtuluş Cad.93/F16,45işyeri1.840,10 TL55,20 TL3 YILAçık İhale
1996Muhlisali Mah.Kurtuluş Cad.93/E17,85işyeri1.787,68 TL53,63 TL3 YILAçık İhale
1996Muhlisali Mah.Kurtuluş Cad.93/C28işyeri4.150,16 TL124,50 TL3 YILAçık İhale
2755Muhlisali Mah.Maraşal Çakmak Cad.1725,2işyeri5.312,67 TL159,38 TL3 YILAçık İhale
2741Muhlisali Mah.Maraşal Çakmak Cad.7/A31işyeri4.610,32 TL138,31 TL3 YILAçık İhale
7672Bakras Mah.Maraşal Çakmak Cad.3026işyeri5.064,80 TL151,94 TL3 YILAçık İhale
7672Bakras Mah.Maraşal Çakmak Cad.2630işyeri6.387,60 TL191,63 TL3 YILAçık İhale
1487Muhlisali Mah.Maraşal Çakmak Cad.39/B33işyeri18.687,90 TL560,64 TL3 YILAçık İhale
2741Muhlisali Mah.Maraşal Çakmak Cad.91/A40işyeri8.750,00 TL262,50 TL3 YILAçık İhale
2741Muhlisali Mah.Maraşal Çakmak Cad.91/B40işyeri4.025,20 TL120,75 TL3 YILAçık İhale
2740Muhlisali Mah.Maraşal Çakmak Cad.768işyeri17.375,36 TL521,26 TL3 YILAçık İhale
1516Muhlisali Mah.Maraşal Çakmak Cad.129işyeri4.875,19 TL146,26 TL3 YILAçık İhale
7672Bakras Mah.Maraşal Çakmak Cad.34/E30işyeri3.137,70 TL94,13 TL3 YILAçık İhale
7672Bakras Mah.Maraşal Çakmak Cad.34/B23işyeri2.300,23 TL69,01 TL3 YILAçık İhale
171Soğukoluk Mahallesi18415,52işyeri2.300,07 TL69,00 TL3 YILAçık İhale
172Soğukoluk Mahallesi18330,15işyeri3.437,71 TL103,13 TL3 YILAçık İhale

 

 

BELEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MENKUL VE GAYRİMENKULLERE AİT KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ

 

GENEL ŞARTLAR

MADDE 1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda bilgileri bulunan İşyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık İhale Usulü ihale ile kiraya verilmesi işi.

2-Taşınmaz Bilgileri:

 

3-Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, bir (1) yıllık muhammen kira  bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen Belediyemize ait İşyerleri 3 (Üç) yıllık olarak Belen Belediye Başkanlığınca 09.07.2019-10.07.2019 – 11.07.2019 tarihine tesadüf eden Salı , Çarşamba ve Perşembe  günü saat 09:30-14.00 arası  Belen Belediyesi hizmet binasında yapılacak ihale ile kiraya satılacaktır.

4-İhale Belediye Encümenince 2886 sayılı D.İ.K. nun 45nci maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

5-İhalede en az pey sürme 100,00.-TL ( Yüz TL.) dır.

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Belen Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden görebilir, ayrıca www.belen.bel.tr adresinden bilgi edinebilirler.

MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

 1. İşyerleri bir (1) yıllık yukarıda belirtilen Muhammen kira bedelleri üzerinden kiralanacak olup, diğer yılların kira bedeli,TÜFE oranında artış yapılarak tahakkuk ettirilecektir.
 2. İstekliler söz konusu taşınmazların kira ihalesine katılabilmek için kiralanacak İşyerinin muhammen bedelinin en az % 3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

İştirakçilerin geçici teminat bedelini ihale saatinden önce  Belediyemiz veznesine yatırmaları ve belgelerini ihale saatinden önce Emlak İstimlak  Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.

İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.

1) İşyerleri kira şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)

2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi

4) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.

5) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,

6) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.

7) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.( 6111 sayılı yasaya istinaden yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç)

8) Noter tastikli imza beyannamesi

MADDE 5- İDARENİN YETKİSİ

İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 6- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (ihale komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İhale Komisyonunca (ita amirince) onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde ihalenin üzerine kalanın veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

MADDE 7- HARÇ VE GİDERLER

İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Kiralamaya ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir.

MADDE 8- KESİN TEMİNAT

1- Kesin Teminat İhale Bedelinin %6 sıdır.

2- Kesin ve Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir;

 1. a) Tedavüldeki Türk Parası,
 2. b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
 3. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal  bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

MADDE 9- KİRACININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

1- İta Amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içerisinde kiracıya veya vekiline imzası alınmak sureti ile bildirilir. Ya da iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.Mektubun postaya verilişini takip eden 7 (yedi) nci gün kararın kiracıya tebliğ tarihi sayılır.

2- 2886 sayılı D.İ.K.’nun 30 ve 31 nci maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebligatından itibaren 10 (on) gün içinde kiracı kesin teminatı yatırmak ve Sözleşmeyi imzalamak zorundadır. İhaleyi müteakip Kesin Teminat bedeli bir yıllık ihale bedeli üzerinden % 6 dır.İhale ile ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır.Bunlara uyulmadığında protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur, geçici teminatları gelir kaydedilir.Bu sebepten dolayı kiracı idareden hiçbir talepte bulunamaz.

3- İşyerlerine ait Kanuni giderler (Çtv, elektrik, su ve diğer kanuni giderler) Kiracıya aittir. Kiracı İşyerlerinin çevre temizliğinden sorumludur.

4- İhale Komisyonu tarafından alınan kararlar İta Amirince karar tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylandıktan sonra alıcı tarafından Madde 9’un 2. Fıkrasında belirtilen şartlar yerine getirilmediği takdirde Belediyenin söz konusu dükkânın bu ihale ve tekrar ihaleye çıkarılması için yaptığı/yapacağı masraflar daha düşük teklif verilmesi halinde aradaki fark ve uğrayacağı diğer tüm zararlardan kiracı sorumlu olacaktır.

5- İhale üzerinde kalarak sözleşme yapılan müstecirler, kira bedellerini düzenli ödemek zorundadır. Kira bedelini düzenli ödemeyen müstecirler hakkında icra ve tahliye davası açılacaktır

6- Kiracı kiralamış olduğu iş yerini ve varsa tutanakla belirlenen mal ve malzemeleri kiralama sonunda tam ve eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Eğer eksik malzemelerin bulunması halinde kesin teminatı gelir kaydedilecektir.

7- Kiralanan gayrimenkul Belediyeye ihtiyaç olması durumunda kiralanan 1. Sene sonunda idarenin sözleşmeyi fesih etme hakkı bulunmaktadır.

MADDE 10- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

İdarenin ihaleye çıkarılan işyerinin teslimi dışında başka bir sorumluluğu yoktur.

MADDE 11- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 12- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde İskenderun mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 13-Bu şartnamede ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı,  aşağıdaki bilgilerin doğru olduğunu taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.Taahhüt eden veya vekilinin;

 

Tarih:20/06/2019

 

Adı Soyadı         : Ali UZUNKAYA

Ünvanı               : Emlak İstimlak Müd.V

(İş bu şartname iki (8) sayfa ve on üç (13) maddeden ibaret olup, Encümenimizce hazırlanmıştır.)