Kıcı Mahallemizde Olası Toprak Kaymalarıyla Meydana Gelebilecek Can ve Mal Kaybının Önüne Geçme Amacıyla, Gerekli Görülen Yerlere Taş Duvar Çalışması Başlattı.