Toplam 32,3 hektar alanda kentsel dönüşüm sahası ilan edilebilmesi için, Belediyemizce mevcut yapı stoku ile alandaki mülkiyet durumu belirlenmiş olup, mülkiyeti Belediyemize ait parsellerin hak sahiplerine devri konusundaki çalışmalarımızın tamamlanmasına müteakip kentsel dönüşüm başlayacaktır. Ayrıca dönüşüm senaryosu çalışmalarımız da devam etmektedir.