4706 sayılı yasa kapsamında hazine arazileri üzerinde 31.12.2000 yılından önce yapılmış ve iskân edilen evlerin sahiplerine mevcut arazilerin satışı çalışmalarının 1. Etabı tamamlandı. Hak sahiplerinin başvuruları ile ilgili dilekçeler ekleriyle beraber Milli Emlak İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Devam eden süreçte Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce dosyamız incelenerek saha tespitleri ve fiyat çalışmaları için bir heyet görevlendirilecektir. Binaların tespitleri ve bu binaların kesin hak sahiplerinin tespitleri yapıldı. Ve konuyla ilgili başvurular alındı. Hak sahiplerinin başvurulardaki eksikliklerinin giderilmesi ve saha fotoğraflamaları, için çalışmalarımız devam ediyor.