Belen Belediyesi personeline yönelik eğitim semineri düzenlendi. Genel, sağlık ve teknik konularda eğitilen personel Belen Belediyesi adına daha verimli çalışmalara imza atacak. Belen Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün düzenlediği seminerde Soylu İş Güvenliği Hizmetlerinin koordinasyonunda düzenlenen seminerde İşyeri Hekimi Dr. Mehdi Aksoy, Belediye personelini bilgilendirdi. Çalışanlar, Belen Belediyesi Personeli Çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, işyeri temizliği ve düzeni, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçları ile ilgili konuların yanı sıra meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psiko sosyal risk etmenleri, ilk yardım konularında eğitim aldı.