Belen Belediye Başkanlığı ve Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu’nun Vekili Av. Sedef Kurtoğlu, resmi bir kurum olan ve kamu hizmeti ifa eden Belen Belediye Başkanlığı ve Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu hakkında iftira niteliği taşıyan, halk nezdinde siyasi itibarının, onur ve saygınlığının zedelenmesi gayesi güden yorum ve paylaşımların yapıldığı gerekçesiyle söz konusu; bu yorum ve paylaşımları yapanlar hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Av. Sedef Kurtoğlu, yaptığı yazılı açıklamada; ‘Soruşturmanın gizlilik ilkesi gereğince aleyhlerine şikâyetçi oldukları kişi ve kişiler hakkında yasal sürecin devam etmesi dolayısıyla şuan itibariyle bilgi verilmesinin mümkün olmadığını’ açıkladı. Av. Kurtoğlu’nun konuyla ilgili kamu oyuna yaptığı açıklama ektedir. “KAMUOYU AÇIKLAMASI Resmi bir kurum olan ve kamu hizmeti ifa eden Müvekkilimiz Belen Belediye Başkanlığı ve Belen Belediye Başkanımız Adnan VURUCU hakkında iftira niteliği taşıyan, halkımız nezdinde siyasi itibarının, onur ve saygınlığının zedelenmesi gayesi güden yorum ve paylaşımların yapıldığı, tarafımızca tespit edilmiş; bu yorum ve paylaşımları yapanlar hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturmanın gizliliği ilkesi gereğince aleyhlerine şikayetçi olduğumuz kişi ve kişiler hakkında şuan itibariyle bilgi vermemiz yasal olarak mümkün değildir. Ancak soruşturma sonrası haklarında dava açılan ve ceza alan kişi ve kişilerin mahkeme kararları, tarafımızca siz değerli halkımızla paylaşılacak; bu kişiler hakkında ayrıca tazminat davası açılacaktır. Öncelikle önemle belirtmek isteriz ki; Sosyal Medya araçları kullanılarak siyasi eleştiri sınırlarını aşar mahiyette, kurum ve şahısların itibarlarını zedeleme, onur ve saygınlığını rencide etme gayesi güden, asılsız dedikodu ve mesnetsiz iddialar ile halkı yanıltmaya çalışan yorum ve paylaşımları yapanların 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 125. maddesi gereğince suç işledikleri aşikardır. Söz konusu madde içeriğinde belirtildiği üzere; ” Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur ve saygınlığına saldıran kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. Hakaret suçunun, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında arttırılır. ” Belen Belediye Başkanımız Adnan VURUCU ve onun şahsında Belen Belediyesi aleyhine son dönemde, tarafımızca malum, maksatlı çevrelerce kamuoyunda yürütülen, kafa karıştırmayı amaçlayan, siyasi eleştiri sınırlarını aşan, gerçekte hiçbir belgeye, somut bilgiye dayandırılamayan, “çamur at izi kalsın” gayesi ile siyasi ve şahsi menfaat uğruna yapılan, onur ve saygınlığı rencide eder mahiyette yayınları sürdürenler hukuk önünde hesap verme sorumluluğundan kaçamayacaklardır. , Mesnetsiz iftiralar, asılsız dedikodular, masa başı yazıları ile haysiyet cellatlığına soyunanlarla ilgili Belen Belediyesi ve Belen Belediye Başkanımız Adnan VURUCU adına hukuk mücadelemiz sonuna kadar sürdürülecektir. Kaldı ki, soruşturması devam eden dosyalar dışında, yargılaması tamamlanmış bir dosyamıza ilişkin mahkeme kararı ekte sunulmuş olup; şikayetçi olduğumuz kişiler ceza almış, hatta bu kişiler aleyhine tazminat davası da açılmıştır. Tüm bu konulara ilişkin tarafımızca yapılan yasal başvurular sonrası kazanılacak tazminat miktarı ise Belen Belediye Başkanımız Adnan VURUCU tarafından ilçemizde bulunan yoksul ailelerimize bağışlanacaktır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. Belen Belediye Başkanlığı ve Belen Belediye Başkanı Adnan VURUCU Vekili Av. Sedef KURTOĞLU