Hatay Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü kanalıyla kamuoyunu bilgilendiren Belen Kaymakamlığımız, darda ve zorda olan vatandaşlarımıza Acil Yardım Hizmeti veren 112 ACİL SERVİS’in gereksiz aramalar dolayısı ile kurum çalışanlarının meşul edilmesi durumunda bu duruma mahal verenlerin cezai yaptırım uygulamasına maruz kalacağını duyurdu…

Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından 01.01 2016 ve 30.06 2016 tarihleri arasında toplam 2.505.941 Çağrı karşılanmıştır. Karşılanan bu çağrılardan 152.017’si acil çağrılar kapsamında, geriye kalan 1 milyon 903 924 adet Çağrı ise yüzde 92.56’lık oranı gereksiz çağrılardan oluşmaktadır. Bu durum acil yardım bekleyen yardım bekleyen vatandaşlarımızın 112 ile buluşmasını engelleyerek zaman kaybına ve telafisi mümkün olmayan can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezi hızlı etkin ve verimli alışabilmesi için acil yardım talep çağrıları dışında, gereksiz yere meşgul eden ve bu davranışlarda ısrar ederek Çağrı karşılayıcı personelin görevini yapmasını engelleyen, çalışma verimini düşüren ve Acil Yardım hizmetlerinin sunulmasında zaman ve kaynak kaybına neden olan kişi ya da kişiler tespit edilerek hakkında 5442 sayılı İl İdaresi kanununun 66 ncı maddesi 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 nci Maddesi Ve 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ nin 23 üncü maddesine istinaden cezai işlem uygulanacağı hususunda halkı bilgilendirdi…