Değerli Hemşerilerimiz,

Akdeniz Bölgesinin en önemli geçitlerinden birisi olarak anılan Belen Geçidi, Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan önemli geçitlerindendir. Ülkemizin Suriye’ye açılan kapısı olarak da bilinen bu Geçit, tarihi bir öneme sahiptir.

Kilikya’yı Suriye’nin içine bağlayan en önemli yol olan Belen Geçidi, Büyük İskender’in Pers imparatoru III. Darius’u İsos Savaşı’ndan sonra gözetlediği zamanda da çok iyi biliniyordu.

Belen ilçemiz; dünya tarihinde ilk defa Osmanlı İmparatorluğu döneminde iskâna açılmıştır. Sultan Selim Han 1516 yılında Mercidabık Zaferi ve Kilis ovasında Mısır Memluklarının bozgunu öncesinde Belen geçidini bir kurmay gözüyle incelemiş ve Anadolu’nun Kuzey Suriye’ye açılan en uygun geçit olduğunu tesbit etmişti.

Ülke güvenliği açısından stratejik önemi olan Belen’de; Kanuni Sultan Süleyman, babası Sultan Selim Han’ın projesini hayata geçirmiştir. 1535 yılında Bağdat seferinden dönen Padişah İstanbul’a doğru giderken Belen Boğazından geçmiş, buranın askeri önemini bir kere daha müşahede etmiş ve geçide bir derbend kurulmasını emretmiştir.

Günümüzde “Osmanlı Şehri” olarak da anılan ilçemiz; 28 Temmuz 1832 tarihinde, Ağa Hüseyin Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, Kavalalı İbrahim Paşa yönetimindeki Mısır ordusuna Belen de yenilmiştir.

Tarihten bu güne uzanan Belen İlçemizde; halkımıza güven veren, halka hizmet, hakka hizmet için planlı ve programlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlkeli, doğru ve dürüst bir yönetim anlayışı ile hareket ediyor ve bu anlamda başarılı olduğumuza olan inançla Belen’imize, bölgemize ve ülkemize sorumluluk bilinciyle hizmet ediyoruz.

Dünden bu güne atılan adımları; modern ve çağdaş anlayışla geleceğe taşımak amacıyla Belen ilçemizde yaşam standartlarını yükseltecek çalışmalar yapıyoruz. İlçemizin hak ettiği konuma gelmesi için ilçemizin ve bölgemizin; sosyal, tarihi ve kültürel mirasını dünyaya tanıtmak gayesiyle, sosyal ve kültürel çalışmalara da önem veriyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; gelecekte tarihi, sosyal, kültürel değerlerini korumuş, modern şehircilik anlayışının hâkim olduğu, tarım ve üretimin de gözetildiği bir Belen için, ilk günkü aşkla çalışmalarımızı çağdaş, katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütüyoruz.

Huzurlu bir Belen için.

Yeni bir Belen yolunda daima ileri.

Halka hizmet hakka hizmettir.

Biz birlikte daha güçlüyüz.

Durmadan hep birlikte…